https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ 2Start

Waar werken wij aan?

Stacks Image 674
KaosConsult is een klein maar ervaren consultancy bureau, met expertise in diverse sectoren, landen en culturen.
Wij ondersteunen mensen/professionals, groepen/teams, organisaties/communities in eigen en gezamenlijke ontwikkeling. Leren is het kernwoord, lerend organiseren is onze expertise. Met onderzoek, verfijnde kennis en inzichten verrijken we het handelend vermogen van betrokkenen met inzet van informatievoorziening, netwerken en technologie. Wij werken aan:

Onderwijsontwikkeling
Dat doen wij door kritische participatie op het niveau van inrichting van ons onderwijsbestel. Door scholen te empoweren zichzelf beter te maken en strategie te ontwikkelen. Door lerende scholen en teams te begeleiden het beste uit het leervermogen van de leerlingen te halen. Door leerlingen van invloed te laten zijn op de onderwijsontwikkeling, samen met docenten. Door slimmer te organiseren en diverse varianten van onderwijs-arrangementen vorm te geven. Door curriculum ontwikkeling, methodisch gedifferentieerd doceren en content ontwikkeling. Leeropbrengsten zijn de belangrijkste toegevoegde waarde voor scholen in hun maatschappelijke opdracht.

Organisatie ontwikkeling
Profit en not-for-profit organisaties vinden ons om strategisch beleid te formuleren en deze daadkrachtig om te zetten in tactische inrichting en operationeel excelleren. Organisatieprocessen en professionals helpen wij te synergeren, mede met inzet van informatievoorziening. Strategisch HRM biedt ondersteuning aan handelingen en gedrag van eenieder in de organisatie, gericht op de strategische doelen van de organisatie. Met oog voor het lerend en creatieve vermogen van betrokkenen.

Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Projectmatig zetten wij ons in om kwalitatief inhoudelijk én organisatorisch onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden. In het VMBO en MBO kan de behoefte én de mogelijkheden van het MKB beter worden benut. Wij faciliteren met onderzoek, cross-boundary afstemming en co-creatie met kleine en grote ondernemers in de regio.

Inter-organisatorische samenwerking
Samenwerken van mensen vormt de basis voor samenwerken van organisaties. Een complex en onderschat fenomeen, dat last heeft van impliciete normen (het moét) en impliciete verwachtingen. Wij begeleiden organisaties van overeenkomende en juist ook van diverse markten om middelpunt geconcentreerde ambitie te expliciteren. En ze te laten uitspreken welke interne veranderingen in werkwijze vanwege de gezamenlijke ambitie zullen worden doorgevoerd.

Innovatie projecten ontwikkelingsamenwerking
Internationale projecten die uitgaan van win-win-win doet ons leren. Bijvoorbeeld door het vermogen te ontwikkelen opdat in specifieke contexten de juiste ambities, strategieën en realisaties worden nagestreefd. Wij initiëren, brengen partijen internationaal bijeen, ontwikkelen een business concept, identificeren de leerinterventies, faciliteren in de sourcing en voorwaardelijke voorzieningen voordat wij onze begeleidende sturing volledig inruilen voor het zelfsturend vermogen van betrokkenen.